Souhlas se zpracováním osobních údajů

Uživatel serveru dbfirem.cz (dále jen „Server“) dostupného z internetové adresy (URL) http://www.dbfirem.cz/ který poskytuje společnosti Devtech s.r.o., IČO 048 85 431, se sídlem Stará čtvrť 197/23, Lhotka, Ostrava, PSČ: 725 28 (dále jen “Správce”) jako provozovateli Serveru, své osobní údaje a další data, uděluje tímto Správci svůj výslovný souhlas s ustanovením § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, se zpracováním uživatelem poskytnutých osobních údajů a dalších dat.

Uživatel poskytuje Správci osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonický kontakt, a další data, a to zejména za účelem kontaktování Uživatele Serveru Správcem z důvodu nabízení služeb Správce, zasílání jednoho obchodního sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, v platném znění a v případě, využije-li služby poptávka a osloví okruh inzerentů se zájmem o jejich služby, pak dále vyslovuje souhlas, že Správce je oprávněn osobní údaje takovýmto inzerentům dle volby Uživatele předat.

Souhlas se zpracováním údajů Uživatel poskytuje Správci na dobu neurčitou s tím, že svůj souhlas může Uživatel bezplatně kdykoliv na adrese Správce info@devtech.cz odvolat. Uživatel souhlasí, že údaje můžou být zpracovány za účelem prodeje třetím stranám. Správce garantuje Uživateli i další práva uvedená v ustanovení § 11 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.